227

اعضای شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و نمایندگان مردم در شورای شهر شهرکرد از زندان شهرکرد، اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت استان بازدید نمودند

این بازدید که با درخواست شوراهای یاد شده و در راستای اطلاع رسانی فعالیتهای فرهنگی، ...

ادامه مطلب »