18

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری: وضعیت بسیار مطلوبی برای اصلاح و تربیت مددجویان در کانون اصلاح و تربیت استان چهارمحال و بختیاری فراهم شده است

دکتر مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به همراه شهری مسول ...

ادامه مطلب »