شورای تحقیقات

با توجه به نقش و جایگاه پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی در پیشبرد اهداف و سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قالب سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کشور و با هدف استفاده از دانش و تجربیات علمی و پژوهشی اعضاء ” شورای تحقیقات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جهت توسعه امور تححقیقاتی و پژوهشی شکل گرفته است.

این شورا متشکل از مدیران ارشد سازمان، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و همکاران سازمانی از سوی رئیس سازمان برای مدت تعریف شده ای تعیین و در قالب جلسات ماهانه (در صورت دستور کار فوق العاده جلسات بصورت دو هفته یکبار تشکیل می شود.) به سیاستگذاری پژوهشی پرداخته می شود و اهم امور تحقیقات زندان ها را تحت نظر خواهند داشت.

چارت شورا به شرح ذیل میباشد:

رئیس شورا: ریاست شورا را ریاست سازمان بر عهده خواهد داشت.

جانشین رییس شورا: در مواقع ضرورت و در صورت عدم حضور ریاست شورا، جانشین وی حضور داشته و ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت. جانشین رییس، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با تأیید رییس شورا می باشد.

اعضای شورا: اعضای شورای تحقیقات سازمان به پیشنهاد مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش و تأیید ریاست شورا در هر دوره به مدت دو سال تعیین می شوند.

اعضای برون سازمانی: از اعضا هیأت علمی دانشگاهها با حداقل مدرک دکترای با رزومه علمی قابل قبول خواهد بود. لازم است که در چهار حوزه تخصصی (علوم اجتماعی و فرهنگی، حقوق و جرم شناسی، علوم رفتاری و روانشناسی، روش تحقیق) حداقل یک عضو هیأت علمی حضور داشته باشد.

دبیر شورا:دبیر شورای تحقیقات سازمان مدیرکل دفترآموزش و پژوهش سازمان است که وظیفه پیگیری، راهنمایی و هدایت برنامه های پژوهشی را متناسب با دستورات و مصوبات شورای تحقیقات سازمان و شرح وظایف دفتر بر عهده خواهد داشت.

دبیرخانه شورا در سازمان: به منظور پیگیری دقیق و کامل مصوبات شورای تحقیقات سازمان دبیرخانه این شورا در محل اداره پژوهش دفتر آموزش و پژوهش مستقر است که با تشکیل پرونده های مربوط تمام اقدامات مورد نظر شورا را پیگیری و اجرا می نماید.

شورای تحقیقات استان: هر استان با ریاست مدیرکل و عضویت تعدادی از مسؤولان و کارشناسان و چند تن از اعضای هیات علمی استان مسؤولیت اظهارنظر اولیه و سایر اقدامات تعیین  شده مربوط به طرح¬های تحقیقاتی را بر عهده دارند.

رئیس شورای استانی: مدیرکل زندانهای استان به عنوان رئیس شورای تحقیقات استان وظیفه نظارت و هدایت امور تحقیقاتی در سطح استان را بر عهده خواهد داشت.

اعضای شورای استانی: پنج نفر عضو شورای تحقیقات استان توسط مدیرکل (و رئیس شورای تحقیقات استان) از میان کارکنان زندانهای استان با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و داشتن حداقل ۳ سال سابقه خدمت در سازمان و علاقه مند به پژوهش و حداقل یک نفر عضو هیأت علمی از دانشگاه های استان، شناسایی و به دفتر آموزش و پژوهش معرفی می شوند و پس از تأیید دفتر، مدیرکل استان نسبت به صدور ابلاغ برای آن ها اقدام می نماید.

دبیر شورای استانی: از بین دو کاندیدایی که دارای تجارب مرتبط با امور پژوهشی و حداقل ۳ سال سابقه خدمت در سازمان هستند و به دفتر آموزش و پژوهش معرفی می شوند، یکی از آنها به عنوان دبیر شورای تحقیقات استان، انتخاب و با پست سازمانی کارشناس یا کارشناس مسؤول آموزش و پژوهش، پیگیری کلیه امور تحقیقاتی با نظارت ریاست شورای تحقیقات استان را بر عهده خواهد گرفت.

اعضای فعلی  این گروه عبارتند از :

۱- دکتر اصغر جهانگیر : رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به عنوان رئیس شورای تحقیقات

۲- دکتر مرضیه فرنیا : مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان ها به عنوان عضو و دبیر شورای تحقیقات

۳- دکتر عباس مسجدی آرانی : عضو هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان عضو شورای تحقیقات

۴- دکتر رمضانعلی قادری ثانوی :عضو هیات علمی گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان عضو شورای تحقیقات

۵- دکتر جعفر بوالهری : رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران به عنوان عضو شورای تحقیقات

۶- نوراله سلطانی : دادیار دادسرای انتظامی قضات و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی قضاء به عنوان عضو شورای تحقیقات

۷- خسرو قهرمانی : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها به عنوان عضو و نایب رئیس شورای تحقیقات

شایان ذکر است اعضای شورای تحقیقات به مدت دو سال منصوب میشوند.

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*