گزارش

عقد تفاهمنامه همکاری

اداره کل زندان های استان همه ساله در جهت پیشبرد اهداف تربیتی ، اصلاحی ، پژوهشی ، آموزشی و … اقدام به عقد تفاهمنامه های همکاری با ادارات و نهاد های مختلف می کند. در ادامه گزارش تصویری این اقدامات در سال ۹۸ را مشاهده می کنید. دانشگاه شهرکردآموزش فنی و حرفه ایاوقاف و امور خیریهآموزش و پرورشنهاد کتابخانه هادانشگاه ...

ادامه مطلب »