بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان زندانهای کشور از زندان شهرکرد، اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت استان

“خسرو قهرمانی” معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانهای کشور و “سعید زارع زاده” مدیر ...

ادامه مطلب »